50 మంది పిల్లలతో ఉన్న స్కూల్ బస్సులో విద్యార్థులు భయంతో కేకలు వేయడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి.

50 మంది పిల్లలతో వెళ్తున్న స్కూల్ బస్సులో విద్యార్థులు భయంతో కేకలు వేయడం చూసి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగిన ఘటన ఇది. భయాందోళనకు గురైన తొమ్మిది సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లల వీడియో బయటపడింది…